เช่าจอ led
Title Page

Title Page
คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์ แอล อี ดี (จอ LED) ประเภท Curtain Pitch 12.5 mm.
1. จอของ MS media สามารถ แสดงผลจากสัญญาณภาพทุกชนิด ด้วย Full Color มากถึง 281.4 ล้านล้านสี
2. คุณสมบัติของหลอด R,G,B, ของ LED ซึ่งมีความสว่างสูง จึงทำให้สามารถแสดงผลได้ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน
3. ระบบการทำงาน Digital เต็มรูปแบบจึงทำให้จอ LED ของ MS media แสดงภาพเหมือน TV จอยักษ์ที่สามารถ รับสัญญาณและข้อมูลได้ทุกรูปแบบ
4. จอแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ดึงดูดความสนใจได้อย่างสูงสำหรับงานโฆษณาและข่าวสาร
5. มีระบบแสดงภาพแบบ Real time สามารถแสดง อุณหภูมิ วัน เวลา สถานที่ได้
คุณลักษณะเฉพาะของ LED ดังนี้
บอร์ดแอลอีดี มีขนาด 800 x 400 มิลลิเมตร
การผสมสีเป็นแบบ Real Pixel Series โดยมีระยะ Pitch 12.5 มม. ประเภท New-Technology
มี Pixel composition เป็น 1R 1G 1B
ให้ความสว่างได้ดังนี้
สีแดง 400-500 mcd ที่ความยาวคลื่นระหว่าง 620-630 mm.
สีเขียว 1600-2100 mcd ที่ความยาวคลื่นระหว่าง 520-525 mm.
สีน้ำเงิน 300-400 mcd ที่ความยาวคลื่นระหว่าง 465-470 mm.
โดยให้ความสว่างโดยรวมมากกว่า ≥ 5000 cd/sq.m
มุมในการมองเห็น ดังต่อไปนี้
แนวระนาบ 110 องศา
แนวดิ่ง 40 องศา
ระยะมองภาพชัดเจน 8-200 เมตร
โมดูลด้านหน้าต้องสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้ IP65
หลอด LED ต้องสามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิ 0 C ถึง + 75 C
หลอด LED ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
ข้อกำหนดของส่วนแสดงผล
จุดภาพแต่ละภาพห่างกัน 12.5 มิลลิเมตร โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของจุดภาพ โดยเป็นแบบ Virtual Pixel Series
ในแต่ละจุดภาพใช้หลักการผสมสีของหลอด 3 สี ได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และ สีน้ำเงิน (Blue)
และสามารถแสดงจำนวนสี ทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า 281.4 ล้านล้านสี
จอแสดงภาพต้องถูกออกแบบให้เป็นแบบมาตรฐาน และสามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้
จอแสดงภาพต้องสามารถแสดงได้ทั้งภาพสีจริง ภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษร โดยสามารถแบ่งส่วนแสดง ภาพสมจริงและตัวอักษรสมจริง
จอแสดงภาพต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 NIT
จอแสดงภาพต้องสามารถปรับความสว่างของจอ LED ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อแสงจากภายนอกเพิ่มขึ้น ความสว่างของจอ LED จะต้องปรับเพิ่มขึ้นเอง
และเมื่อแสงจากภายนอกลดลงความสว่างของจอ LED จะปรับลดลง
สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิ 0 C ถึง + 75 C
คุณลักษณะเฉพาะด้านซอฟแวร์
ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุมหลัก และสามารถรองรับไฟล์ที่เป็นประเภท
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MP3, MOV , BMP, JPEG, TXT เป็นต้น
รับสัญญาณ input จากกล้องหรือเครื่องเล่น DVD ได้
สั่งเปิด-ปิด ป้ายหรือตั้งเวลาการเล่นล่วงหน้าได้
แสดงข้อความอักษรวิ่งซ้อนในภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้
สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ได้
Module Size (W x H) 800 mm. x 400 mm. Pixel Configuration 1R 1G 1B
Pixel Pitch 12.5 mm. Diving Method 1/4 duty
Resolution 80 dots x 40 dots Module Pixel 80 x 80 dots
Cabinet Size(W x H) 800 mm. x 400 mm. x 100 mm. Module Qty 36 pcs
Cabinet Resolution (W x H) 80 dots x 40 dots Cabinet Pixel 6944
Weight 15 kg/pcs Area 0.922 (m2)
Average Power Consumption / cabinet 690 w Standard Max Consumption / cabinet 920 w
รายละเอียด(Description) หน่วยวัด(Units) P12.5
ระบบการแสดงภาพ และหารผสมสี ระบบ Real
ระยะห่างของหลอดภาพ (Pixel Pitch) mm. 12.5
ระยะมุมมองที่ดีที่สุด (Best Viewing Distance) m. 8 - 100
ระยะมุมมองระดับสายตา (Viewing Angle) Deg. (H) 40 - 110 (V) 30 - 45
บอร์ด แอลอีดี มีขนาด (Standard Cabinet Size) (W x H) mm. 800 x 400
ความหนาของจอ (Depth) cm. 10 cm.
Pixel Composition 1R 1G 1B
จำนวนจุดภาพทั้งหมด (Pixel Density) Dot/Sqm. 6,944
แสดงจำนวนความละเอียดของสีได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 281.4 ล้านล้านสี
อัตราการกินไฟสูงสุด (Maximum Power Consumption)
ระบบไฟฟ้าซิงเกิลเฟส 220 โวลท์
Watt/Sqm. 1000
อัตราการกินไฟโดยเฉลี่ย (Average Power Consumption )
ระบบไฟฟ้าซิงเกิลเฟส 220 โวลท์
Watt/Sqm. 350
เทคโนโลยีการไดร์พภาพ (LED Drive) Constant Driver 1/4 Scan
น้ำหนัก (Weight) kg/Cabinet 15 Kg / Cabinet
ให้ความสว่างโดยรวมมากกว่า
(ความสว่างสามารถปรับอัตโนมัติ Automatic Brightness)
CD/Sqm. > 6,000
ช่วงระหว่างความสว่างของหลอด สีแดง mm. 620 - 630
ช่วงระหว่างความสว่างของหลอด สีเขียว mm. 520 - 525
ช่วงระหว่างความสว่างของหลอด สีน้ำเงิน mm. 465 -470
ช่วงระหว่างความยาวคลื่นของหลอด สีแดง mcd 400 - 500
ช่วงระหว่างความยาวคลื่นของหลอด สีเขียว mcd 1,600 - 2,100
ช่วงระหว่างความยาวคลื่นของหลอด สีน้ำเงิน mcd 300 - 400
ขนาดโมดูล (Module Size) (W x H) mm. 243 x 121
ความละเอียดของภาพที่แสดงต่อ 1 โมดูล
(Module Resolution) (W x H)
Dot 80 x 40
จำนวนโมดูลที่ใช้ใน 1 ตู้ (Module Quantity per Cabinet) Entries 25
ความละเอียดของภาพที่แสดงต่อ 1 ตู้
(Resolution per Cabinet) (W x H)
Dot 80 x 80
ระดับป้องกันน้ำและฝุ่น (Protection Lavel) IP IP65
ระดับทนอุณหภูมิ (Ambient Temperature) C (-20) - (+75)
อายุการใช้งานของหลอดไฟมากกว่า (Life Span) Hour > 100,000
Mulfunction Dot Rate % < 0.0002
Coming Soon !!!
Title Page